адвокат правові послуги, консультації, допомога в он-лайн та по телефону
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
реклама в інтернеті, адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
досвідчений адвокат, адвокати кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
кращий адвокат, адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокати послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога

СПАДКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
Зразки заяв у цивільних справах окремого (непозовного) провадження.
Зразок заяви про встановлення факту, що має юридичне значення
(правова послуга юриста у спадковій справі).


__________________ районний суд м. Києва,
(подається за місцем проживання заявника).

Заявник: _______________________________________,
________________________________________________.
(П.І.Б., адреса, поштовий індекс)
Заінтересована особа: ___________________________,
________________________________________________.
(П.І.Б., адреса, поштовий індекс)


ЗАЯВА
про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини


___.___200__ року помер мій батько (П.І.Б.), який постійно проживав за адресою: __________________________.

Після його смерті відкрилася спадщина квартира за вказаною адресою, інше нерухоме майно, а саме:
- 1/2 частина квартири за адресою: ____________;
- земельна ділянка, дача за адресою: ____________.

Відповідно до ст. 1261 ЦК України я, (П.І.Б.), маю право на спадкування за законом в першу чергу.

На час відкриття спадщини я постійно проживав разом із спадкодавцем, прийняв спадщину свого батька, але у визначений законом термін не звернувся до державної нотаріальної контори для видачі мені свідоцтва про право на спадщину.

Нотаріус державної нотаріальної контори (П.І.Б.) відмовила мені видати свідоцтво про право на спадщину, мотивуючи відмову тим, що я надав недостатньо документів, які необхідні для підтвердження в нотаріальному порядку факту прийняття спадщини у певному місці.

Вимушений звернутися до суду із заявою про встановлення фактів прийняття спадщини і місця відкриття спадщини з метою оформлення права на нерухоме спадкове майно відповідно до вимог ч. 1 ст. 1221, ч. 1 ст. 1297, ст. 1299 ЦК України.

У ствердження факту мого постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, маю листи, вітальні картки, запрошення, інші письмові докази (документи): ________________.

Також факт мого постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть підтвердити свідки: (П.І.Б.)______________.

Відповідно до ч. 1 ст. 1221 ЦК України: “Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця”.

Згідно з ч. 3 статті 1268 ЦК України: “Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї”.

Частиною 2 ст. 256 ЦПК України визначено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Враховуючи викладене, відповідно до ст., ст. 29, ст. 1221, ч. 3 ст. 1268 ЦК України на основі ст. 3, ст. 234, ч. 2 ст. 256 ЦПК України,
ПРОШУ _______________ районний суд м. Києва:
- допитати свідків: (П.І.Б.), (адреса); (П.І.Б.), (адреса);
- встановити факт постійного проживання (П.І.Б.) разом зі спадкодавцем (П.І.Б.) на час відкриття спадщини та факт відкриття спадщини після смерті (П.І.Б.) ___.___.200_ року за адресою: ___________________.

ДОДАТКИ:
1. Квитанція сплати судового збору (на адресу першого адресату).
2. Копія свідоцтва про смерть.
3. Копії доказів, що підтверджують факти постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини.
4. Копія постанови державного нотаріуса “про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину”.
5. Копія заяви заінтересованій особі.


Заявник __________________ (П. ініціали).
(Дата).


_______________________
Додаткові пояснення адвоката _______________________
• Увага! Згідно із Законом України від 08.07.2011 року № 3674-VI “Про судовий збір”
НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ СПЛАТА витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ.


Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини (пункт 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 “Про судову практику у справах про спадкування”).

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, яке визначається за правилами статті 29, частини другої статті 1221 ЦК України.

Якщо спадкодавець мав кілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця (пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 “Про судову практику у справах про спадкування”).


Якщо об'єктів нерухомого майна декілька й їх місцезнаходження різне, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження одного із об'єктів цього майна за вибором спадкоємців.

За відсутності нерухомого майна місцем відкриття спадщини є місцезнаходження основної частини рухомого майна, що може бути підтверджено відповідним свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери тощо.

У разі відсутності у спадкоємців зазначених документів нотаріус вимагає копію рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення місця відкриття спадщини”.

До питань: “Як визначити місце відкриття спадщини ...?”;
“Якими документами підтверджується місце відкриття спадщини?”.
__________________________________________________________________________

До Вашої уваги також пропонуються:
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за заповітом” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за законом” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про видачу свідоцтва про право на спадщину” (заява до нотаріальної контори).
• Якщо строк для прийняття спадщини пропущено?
• Зразок позовної заяви “про визначення додаткового строку для прийняття спадщини”.
• Які строки встановлені для прийняття спадщини за заповітом та за законом?
• Зразок заяви “про відмову від прийняття спадщини” (заяви до нотаріальної контори).
• Кредитор спадкодавця.
• Зразок вимоги (претензії) кредитора спадкодавця до спадкоємців “про обов’язок спадкодавця”.
• Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду.
• Зразок апеляційної скарги.
• Зразок заперечення на апеляційну скаргу.
• Зразок заяви “про приєднання до апеляційної скарги”.
• Зразок заяви “про зміну, доповнення, уточнення апеляційної скарги”.
• Зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини).
• Зразок позовної заяви “про стягнення боргу кредитором спадкодавця”.
• Зразок позовної заяви “про усунення від права на спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про виділ частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя та визнання права власності в порядку спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про визнання незаконною (безпідставною) відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину...”.
• Зразок заперечення на позовну заяву.
• Зразок заяви “про внесення змін до предмета позову та уточнення позовних вимог”.
• Зразок заяви “про встановлення факту прийняття спадщини” (справи окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу” (справа окремого провадження);
• Зразок заяви “про встановлення факту належності правовстановлюючого документа” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про виправлення недоліків”.
• Зразок заяви “про видачу (направлення) копії рішення (ухвали)”.
• Зразок заяви “про ознайомлення з матеріалами цивільної справи”.
• Як визначити місце відкриття спадщини за законодавством України?
• Місце відкриття спадщини у разі спадкування за заповітом та за законом громадянами, які проживають за межами України.
• Особливості спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).
• Зразок клопотання “про приєднання письмових доказів до матеріалів цивільної справи”.
• Зразок клопотання “про витребування доказів”.
• Зразок постанови “про відмову у вчиненні нотаріальної дії”.
• Зразок клопотання “про допит свідка”.
• Глава 87 ЦК України - Здійснення права на спадкування (ст.-ст. 1268-1285).

Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|

***
Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|