адвокат правові послуги, консультації, допомога в он-лайн та по телефону
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
реклама в інтернеті, адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
досвідчений адвокат, адвокати кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
кращий адвокат, адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокати послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога

СПАДКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Глава 84 Цивільного кодексу України
“Загальні положення про спадкування”
Консультація юриста (адвоката), безплатна юридична допомога зі спадкового права України.

• Як визначити місце відкриття спадщини за законодавством України?
• Як визначити місце відкриття спадщини, якщо спадкування за заповітом та (чи) за законом здійснюється громадянами, які проживають за межами України?

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, яке визначається за правилами ст. 29 ЦК України, якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місце відкриття спадщини визначається ч. 2 ст. 1221 ЦК України.

Коли місце проживання спадкодавця встановити неможливо, нотаріус на підтвердження цієї обставини витребовує довідку з місця попередньої реєстрації про зняття спадкодавця з реєстрації у зв’язку з переїздом до іншого населеного пункту та довідку відповідного органу реєстрації цього населеного пункту про те, що спадкодавець не зареєстрований, і вирішує питання про можливість визначення місця відкриття спадщини за місцем знаходження нерухомого майна або основної його частини.

Місце відкриття спадщини підтверджується:
По-перше.
Свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця, якщо останнє постійне місце проживання і місце його смерті збігаються (свідоцтво про смерть без довідки про постійне місце проживання спадкодавця не є документом, на підставі якого встановлюється місце відкриття спадщини).
Відповідно до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, місцем проживання визнається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживала строком понад шість місяців на рік, а реєстрацією визнається внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу.
Відповідно до статті 11 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, реєстрація місця проживання та місця перебування особи здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах, а також у містах Києві та Севастополі.
Якщо спадкодавець мав кілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця (пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 “Про судову практику у справах про спадкування”).
По-друге.
Довідкою житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу про його постійне місце проживання.
По-третє.
Записом у будинковій книзі про постійне проживання спадкодавця, а якщо місце проживання померлого невідоме - документом (витягом з Реєстру прав власності та ін.) про місцезнаходження нерухомого спадкового майна або його частини.
Якщо об'єктів нерухомого майна декілька й їх місцезнаходження різне, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження одного із об'єктів цього майна за вибором спадкоємців.

Якщо визначити місце відкриття спадщини за правилами ч. 2 ст. 1221 ЦК України неможливо, місце відкриття спадщини або місце проживання спадкодавця встановлюється судом.

У такому випадку нотаріус вимагає від спадкоємців копію рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення місця відкриття спадщини або місця проживання спадкодавця.


За відсутності нерухомого майна місцем відкриття спадщини є місцезнаходження основної частини рухомого майна, що може бути підтверджено відповідним свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери тощо.
У разі відсутності у спадкоємців зазначених документів нотаріус також вимагає копію рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення місця відкриття спадщини.

Місцем відкриття спадщини після смерті:
- військовослужбовців строкової служби визнається місце, де вони проживали до призову на строкову військову службу;
- осіб, які навчалися в навчальних закладах, що знаходяться поза місцем їх проживання визнається місце, де вони проживали до вступу до відповідного навчального закладу;
- громадянина в будинку-інтернаті для інвалідів, ветеранів, самотніх осіб та людей похилого віку (в іншому закладі соціального призначення), місцем відкриття спадщини вважається місце знаходження відповідного закладу, якщо спадкодавець був зареєстрований за місцем проживання у даному закладі;
- осіб, померлих в установах виконання покарань, визнається останнє місце проживання до арешту (взяття під варту);
- громадянина, який проживав на території монастиря, храму, іншого культового будинку, місцем відкриття спадщини вважається місце знаходження відповідного будинку, якщо спадкодавець був зареєстрований в ньому.

Якщо спадкодавець, якому належало майно на території України, мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається на підставі ст., ст. 70, 71 Закону України “Про міжнародне приватне право”.
Відповідно до ст. 70 Закону України "Про міжнародне приватне право" спадкові відносини регулюються з урахуванням положень ст., ст. 71, 72 Закону України “Про міжнародне приватне право” правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, за винятком, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був,
у разі, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося, вибір права спадкодавцем буде недійсним.

Стаття 71 Закону України “Про міжнародне приватне право” встановлює, що
спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні,— правом України.

Стаття 72 Закону України “Про міжнародне приватне право” визначає, що
здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій знаходиться нерухоме майно.

До заяви “про встановлення факту місця відкриття спадщини”.
До заяви “про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини”.
__________________________________________________________________________

До Вашої уваги також пропонуються:
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за заповітом” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за законом” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про видачу свідоцтва про право на спадщину” (заява до нотаріальної контори).
• Якщо строк для прийняття спадщини пропущено?
• Зразок позовної заяви “про визначення додаткового строку для прийняття спадщини”.
• Які строки встановлені для прийняття спадщини за заповітом та за законом?
• Зразок заяви “про відмову від прийняття спадщини” (заяви до нотаріальної контори).
• Кредитор спадкодавця.
• Зразок вимоги (претензії) кредитора спадкодавця до спадкоємців “про обов’язок спадкодавця”.
• Зразок заперечення на позовну заяву.
• Зразок позовної заяви “про стягнення боргу кредитором спадкодавця”.
• Зразок позовної заяви “про усунення від права на спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про виділ частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя та визнання права власності в порядку спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про визнання незаконною (безпідставною) відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину...”.
• Зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини).
• Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду.
• Зразок апеляційної скарги.
• Зразок заперечення на апеляційну скаргу.
• Зразок заяви “про приєднання до апеляційної скарги”.
• Зразок заяви “про зміну, доповнення, уточнення апеляційної скарги”.
• Зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини).
• Зразок заяви “про внесення змін до предмета позову та уточнення позовних вимог”.
• Зразок заяви “про встановлення факту прийняття спадщини” (справи окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту належності правовстановлюючого документа” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про виправлення недоліків”.
• Зразок заяви “про видачу (направлення) копії рішення (ухвали)”.
• Зразок заяви “про ознайомлення з матеріалами цивільної справи”.
• Особливості спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).
• Зразок клопотання “про приєднання письмових доказів до матеріалів цивільної справи”.
• Зразок клопотання “про витребування доказів”.
• Зразок клопотання “про допит свідка”.
• Глава 84 ЦК України - Загальні положення про спадкування (ст.-ст. 1216-1232).

Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|

***
Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|