адвокат правові послуги, консультації, допомога в он-лайн та по телефону
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
реклама в інтернеті, адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
досвідчений адвокат, адвокати кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
кращий адвокат, адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокати послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога

СПАДКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Зразок заяви “про видачу свідоцтва про право на спадщину
на нерухоме майно”
(правова допомога у спадкових справах).

На цій сторінці веб-сайту Вам також надаються відповіді на питання:
 • “Який порядок видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо у складі спадщини є нерухоме майно?”.
 • “Які дії вчиняє нотаріус у разі наявності заборони відчуження або арешту на спадкове нерухоме майно?”.
 • “Якими документами при спадкуванні підтверджується право власності фізичних осіб на нерухоме майно?”.
 • “Якими документами при спадкуванні підтверджується право власності на земельну ділянку, а також на земельну частку (пай) фізичних осіб, евакуйованих із зони відчуження?”.
 • __________________________________________________________________________

  _____________ міська державна нотаріальна контора,
  _______________________________________________.
  (адреса, поштовий індекс)
  . Заявник: _______________________________________,
  _______________________________________________.
  (П.І.Б., адреса, поштовий індекс)


  ЗАЯВА
  про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
  у розмірі 1/6 обов’язкової частки після смерті (П.І.Б.)


  Дев’ятого числа серпня місяця дві тисячі сьомого року внаслідок смерті (П.І.Б.) відкрилася спадщина за заповітом, посвідченим 11 червня 2003 року секретарем виконкому ____________ сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
  Заповідач, (П. ініціали), призначив до спадкування за заповітом молодшу дочку (П.І.Б.), якій заповідано все майно, яке належало Заповідачу на день його смерті, та на що він за законом мав право.

  Після смерті (П. ініціали) спадщину за заповітом прийняли:
  - згідно з ч. 3 ст. 1268 ЦК України, молодша дочка (П.І.Б.) у розмірі 5/6 частки у спадщині за заповітом;
  - згідно зі ст., ст. 1241, 1269 ЦК України, непрацездатна за інвалідністю та за віком старша дочка (П.І.Б.) у розмірі 1/6 права на обов’язкову частку у спадщині.

  На момент смерті Заповідача відкрилася спадщина на нерухоме майно за адресою: вулиця ____________, __, село _____, Києво-Святошинського району, Київської області.
  Відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, Технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду від 20.01.09 року та Додатку 2.4 до нього, до складу спадкового майна входять: житловий будинок, прибудова до житлового будинку, літня кухня, інші господарські будівлі та споруди, - а також майнові права на не зареєстровані господарські споруди та на не приватизовану земельну ділянку.
  Копія Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, Технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду, інші документи, які стверджують час та місце відкриття спадщини, майнові права на нерухоме майно, родинні стосунки із спадкодавцем, інші дані про спадкоємців, - знаходяться у матеріалах спадкової справи.

  Відповідно до ст. 1297 ЦК України:
  «1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.
  2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців».

  На підставі ст. 1297 Цивільного кодексу України, відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, Технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду від 20.01.09 року та додатку 2.4,
  ПРОШУ __________ міську державну нотаріальну контору, державного нотаріуса __________ міської державної нотаріальної контори (П.І.Б.):
  - повідомити мене, (П.І.Б.) через мого представника (П.І.Б.), діючого на підставі довіреності від 06.11.2009 року, про день видачі мені свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/6 обов’язкову частку у спадщині на житловий будинок індивідуального житлового фонду, господарські будівлі та споруди по вулиці _________, __, у селі _____, Києво-Святошинського району, Київської області, які залишилися після (П.І.Б.), померлого __ серпня 2007 року.

  У разі відмови у вчиненні нотаріальної дії, відповідно до вимог статтей 47, 49, 50 Закону України “Про нотаріат”, вимушений просити про винесення постанови про відмову у видачі мені свідоцтва про право на спадщину за законом.

  Заявниця ________________ (П. ініціали).
  (Дата).

  _______________________
  Додаткові пояснення адвоката _______________________
  Відповідно до ст. 1297 Цивільного кодексу України,
  свідоцтво про право на спадщину видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину, кожному з них окремо із визначенням прізвища, імені, по батькові та часток у спадщині інших спадкоємців.
  На майно, яке не підлягає державній реєстрації, нотаріальне оформлення спадкових прав не є обов'язковим. Це, наприклад, предмети домашньої обстановки та вжитку.
  При цьому в кожному свідоцтві може зазначатися все спадкове майно, крім нерухомого.
  Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (ч. 1 ст. 1297 Цивільного кодексу України).
  Якщо свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом не всім спадкоємцям і не на все спадкове майно, у тексті його зазначається, яка частка спадщини залишається відкритою.
  Спадкоємцям, які одержали свідоцтво про право на спадщину певної частини спадкового майна, у подальшому видаються наступні свідоцтва про право на спадщину інших частин спадкового майна, яке не перераховане в раніше виданому свідоцтві.
  Для підтвердження наявності спадкового майна, яке підлягає державній реєстрації, та місця його знаходження нотаріус вимагає подання відповідних документів.
  Видача свідоцтва про право на спадщину на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди може бути підтверджена, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів:
 • нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни;
 • спадковим договором;
 • свідоцтвом про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
 • свідоцтвом про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомого майна;
 • свідоцтвом про право на спадщину;
 • свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя;
 • договором про поділ майна;
 • договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;
 • договором про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;
 • іпотечним договором, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що укладений після набрання чинності Законом України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, або договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якими передбачена передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;
 • рішенням суду;
 • договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, за умови реєстрації права власності в органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

 • Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає, крім правовстановлювального документа, витяг з Реєстру прав власності, а в місцевостях, де інвентаризація не проводилась, - довідку відповідного органу місцевого самоврядування.

  Також для видачі свідоцтва про право на спадщину на зазначене нерухоме майно
  необхідні довідка-характеристика (технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду) міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості (МБТІ та РОН), довідка про відсутність заборон відчуження чи арештів на цю нерухомість.

  У разі наявності заборони відчуження нотаріус повідомляє кредитора про те, що спадкоємцям боржника видано свідоцтво про право на спадщину.

  Якщо на згадане вище майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту.


  Право власності на земельну ділянку фізичних осіб посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, також відповідним договором або свідоцтвом про право на спадщину .

  Відповідно до пункту 62 Інструкції “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” в редакції наказу Міністерства юстиції № 1062/5 від 15.06.2009 р,
  право власності на земельну частку (пай) фізичних осіб, евакуйованих із зони відчуження, які відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також фізичних осіб, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості, може бути підтверджене трудовою книжкою члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідченим витягом з неї за наявності в ній відповідного запису.
  Доказом факту евакуації фізичних осіб із зони відчуження, відселення або їх самостійного переселення та членства в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві є довідки, видані обласними державними адміністраціями за місцем евакуації, відселення чи самостійного переселення про їх:
 • евакуацію, відселення чи самостійне переселення з територій, що зазнали радіоактивного забруднення;
 • членство в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві, яке розміщувалося на території, що зазнала радіоактивного забруднення.
 • __________________________________________________________________________

  До Вашої уваги також пропонуються:
  • Зразок заяви “про прийняття спадщини за заповітом” (заяви до нотаріальної контори).
  • Зразок заяви “про прийняття спадщини за законом” (заяви до нотаріальної контори).
  • Зразок заяви “про відмову від прийняття спадщини” (заяви до нотаріальної контори).
  • Зразок заяви “про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
  • Зразок заяви “про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
  • Зразок заяви “про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу” (справа окремого провадження).
  • Зразок заяви “про встановлення факту належності правовстановлюючого документа” (справа окремого провадження).
  • Зразок заяви “про виправлення недоліків”.
  • Зразок заяви “про видачу (направлення) копії рішення (ухвали)”.
  • Зразок заяви “про ознайомлення з матеріалами цивільної справи”.
  • Якщо строк для прийняття спадщини пропущено?
  • Зразок позовної заяви “про визначення додаткового строку для прийняття спадщини”.
  • Які строки встановлені для прийняття спадщини за заповітом та за законом?
  • Зразок позовної заяви “про усунення від права на спадкування”.
  • Зразок позовної заяви “про стягнення боргу кредитором спадкодавця”.
  • Кредитор спадкодавця.
  • Зразок вимоги (претензії) кредитора спадкодавця до спадкоємців “про обов’язок спадкодавця”.
  • Зразок позовної заяви “про виділ частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя та визнання права власності в порядку спадкування”.
  • Зразок позовної заяви “про визнання незаконною (безпідставною) відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину...”.
  • Зразок заперечення на позовну заяву.
  • Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду.
  • Зразок апеляційної скарги.
  • Зразок заперечення на апеляційну скаргу.
  • Зразок заяви “про приєднання до апеляційної скарги”.
  • Зразок заяви “про зміну, доповнення, уточнення апеляційної скарги”.
  • Зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини).
  • Зразок заяви “про внесення змін до предмета позову та уточнення позовних вимог”.
  • Як визначити місце відкриття спадщини за законодавством України?
  • Місце відкриття спадщини у разі спадкування за заповітом та за законом громадянами, які проживають за межами України.
  • Особливості спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).
  • Зразок клопотання “про приєднання письмових доказів до матеріалів цивільної справи”.
  • Зразок клопотання “про витребування доказів”.
  • Зразок постанови “про відмову у вчиненні нотаріальної дії”.
  • Зразок клопотання “про допит свідка”.
  • Глава 87 ЦК України - Здійснення права на спадкування (ст.-ст. 1268-1285).

  Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|

  ***
  Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|