адвокат правові послуги, правова допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
реклама в інтернеті, адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокати послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
        Запрошуємо Вас на сторінку веб-сайту АРХІВ!

З цієї сторінки веб-сайту Ви зможете прочитати чи скопіювати:
• корисну інформацію, коментар адвоката;
• відповіді юристів адвокатів України;
• судову практику зі спадкового права України;
• зразки документів, - що поміщаються на веб-сайті та постійно доповнюються з урахуванням Ваших запитань.


1. Корисна інформація:
постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 “Про судову практику у справах про спадкування”;
питання нарахування та стягнення неустойки (штрафу, пені) за нормами Цивільного та Господарського кодексів України (скороченні строки позовної давності).

2. Відповіді на запитання, які виникають із спадкових правовідносин:
Як визначити місце відкриття спадщини за законодавством України?
Місце відкриття спадщини у разі спадкування за заповітом та за законом громадянами, які проживають за межами України.
Особливості спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).
Які строки встановлені для прийняття спадщини за заповітом та за законом?
Якщо строк для прийняття спадщини пропущено?
Що зобов'язані робити спадкоємці, знаючи про борги спадкодавця?
Який порядок пред’явлення претензії кредитором спадкодавця?
Куди звернутися кредиторові спадкодавця, якщо місце проживання (реєстрації) спадкоємців йому невідоме?
Які підстави для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в їх вчиненні?
Який порядок оформлення нотаріусом відмови про вчинення нотаріальної дії?
Зміст і форма постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
У випадку неприйняття спадщини, чи можливе набуття права власності за набувальною давністю?
Якщо державний нотаріус не може оформити право на спадщину у зв'язку з помилками в правовстановлюючих документах?
Який розмір обов’язкової частки у спадщині?
Як вирішити питання спільної сумісної власності при спадкуванні?
Про поняття “спадкова трансмісія”.
Чи є чинним заповіт, якщо заповідач пережив особу, на користь якої такий заповіт складено?
Як правильно оформити право на спадщину, якщо з часу відкриття спадщини минуло 20 років?

3. Зразки цивільно-правових, цивільно-процесуальних документів:
зразок позовної заяви “про визначення додаткового строку для прийняття спадщини”;
зразок позовної заяви “про стягнення боргу кредитором спадкодавця”;
зразок позовної заяви “про усунення від права на спадкування”;
зразок позовної заяви “про виділ частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя та визнання права власності в порядку спадкування”;
зразок позовної заяви “про визнання незаконною (безпідставною) відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину...”;
зразок заяви “про виправлення недоліків”;
зразок заяви “про видачу (направлення) копії рішення”;
зразок заяви “про ознайомлення з матеріалами цивільної справи”;
зразок заперечення на позовну заяву;
зразок апеляційної скарги;
зразок заперечення на апеляційну скаргу;
зразок заяви “про приєднання до апеляційної скарги”;
зразок заяви “про зміну, доповнення, уточнення апеляційної скарги”;
зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини);
зразок “заперечення представника відповідача на касаційну скаргу”;
зразок заяви “про перегляд судового рішення у цивільній справі”;
зразок заяви “про внесення змін до предмету позову та уточнення позовних вимог”;
зразок заяви “про встановлення факту прийняття спадщини” (справи окремого провадження);
зразок заяви “про встановлення факту місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження);
зразок заяви “про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження);
зразок заяви “про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини” (справа окремого провадження);
зразок заяви “про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу” (справа окремого провадження);
зразок заяви “про встановлення факту належності правовстановлюючого документа” (справа окремого провадження);
зразок клопотання “про приєднання письмових доказів до матеріалів цивільної справи”;
зразок клопотання “про витребування доказів”;
зразок клопотання “про допит свідка”.

4. Нотаріальні документи їх зразки:
зразок заяви “про прийняття спадщини за заповітом” (заява до нотаріальної контори);
зразок заяви “про прийняття спадщини за законом” (заява до нотаріальної контори);
зразок заяви “про відмову від прийняття спадщини” (заява до нотаріальної контори);
зразок заяви “про видачу свідоцтва про право на спадщину” (заява до нотаріальної контори);
зразок постанови “про відмову у вчиненні нотаріальної дії”;
зразок вимоги (претензії) кредитора спадкодавця до спадкоємців “про обов’язок спадкодавця”.

5. Зразки цивільно-процесуальних документів з виконавчого провадження:
зразок заяви ”про прийняття виконавчого документа (виконавчого листа або судового наказу) до виконання”;
зразок клопотання ”про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження”;
зразок запиту до ДВС РУЮ “про хід (стан) примусового виконання”;
зразок заяви “про видачу дубліката виконавчого листа (судового наказу)”;
зразок заяви “про поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа (листа, наказу) до виконання”;
зразок заяви ”про видачу дубліката виконавчого листа та про поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання”;
зразок скарги “на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби”.

6. Зразки правових документів (адміністративне судочинство):
зразок “касаційної скарги у адміністративній справі”.

7. Зразки правових документів (господарська діяльність):
зразок договору “про розробку веб-сайтів”;
зразок претензії “про досудове врегулювання господарського спору”;
зразок позовної заяви “про стягнення боргу”.

8. Зразки кримінально-процесуальних документів:
зразок заяви “про ухилення засудженого від відшкодування шкоди, заподіяної злочином”.

9. Нормативно-правові акти України:
Конституція України.
Цивільний кодекс України. Книга 7. Спадкове право.

10. Міжнародні угоди:
Консульська конвенція між Україною і Російською Федерацією.


11. Судова практика Європейського Суду з Прав Людини:
рішення Європейського Суду з Прав Людини про порушення розумного строку розгляду цивільної справи.

Сторінки: |1| 2|

***

Сторінки: |1| 2|